Programy

Program studiów na kierunku Filozofia i specjalności nauczycielskiej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 426), składa się z trzech modułów, czyli trzech grup przedmiotów, których realizacja pozwala na uzyskanie efektów kształcenia i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program kształcenia obejmuje:

moduł 1przygotowanie merytoryczne – program studiów na kierunku Filozofia lub specjalności Etyka lub Komunikacja Społeczna lub Życie Publiczne

moduł  2  –   przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:

 • psychologia ogólna
 • psychologia na danym etapie edukacyjnym
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika na danym etapie edukacyjnym
 • podstawy dydaktyki
 • BHP w zawodzie nauczyciela
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • emisja głosu
 • etyka zawodowa nauczyciela

moduł  3przygotowanie dydaktyczne:

 • dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania)
 • praktyki nauczycielskie w szkołach.

 

Sylwetka absolwenta opis-absolwenta-SN-od-rekrutacji-2012;13

Programy na rok akademicki 2017/2018

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia   I st-sn-info-program-2017/18

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia  II-st-sn-info-program-na-rok-201718

 

Programy na rok akademicki 2016/2017

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia  I st. SN program na rok 2016;17.

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia  II st. SN program na rok 2016;17

 

Programy na rok akademicki 2015/2016

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia I st. SN program na rok 2015;16

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia II st. SN program na rok 2015;16

 

Programy na rok akademicki 2014/2015

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia program na rok 2014/2015

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia program na rok 2014/2015