Zasady studiowania

 

Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Studia licencjackie I stopnia

Studia magisterskie II stopnia

 zasady studiowania SN