Praktyki pedagogiczne

Teczka studenta:

Regulamin praktyk:

Regulamin praktyk – studia I stopnia   regulamin praktyk I st. od rekrutacji 2012

 Regulamin praktyk – studia II stopnia  regulamin praktyk IIst. od rekrutacji 2012

 Regulamin praktyk – studia podyplomowe regulamin praktyk studia podyplomowe

 

Wykaz dokumentów na praktyki

Dzienniczek praktyk ze skierowaniem na praktykę (tylko u uniwersyteckiego opiekuna praktyk)

 Wzór karty – szczegółowy harmonogram praktyk – załącznik do dzienniczka praktyk wzór karty-harmonogram praktyk

Wzór arkusza obserwacyjnego lekcji (tylko u uniwersyteckiego opiekuna praktyk)

Druk opinii o praktykach studenta:

Studia stacjonarne opinia o praktyce,studia stac.I i IIst.

 Studia niestacjonarne opinia o praktyce-studia podypl.

 

Umowa zlecenie , rachunek do umowy, formularz ZUS ZZA dla nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk:

Umowa zlecenie dla nauczyciela – opiekuna praktyk studenckich – studia stacjonarne I i II stopnia  Umowa-zlecenie-od-01.01.13r-WNS IF

Umowa zlecenie dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia podyplomowe Umowa-zlecenie-od-01.01.13r-WNS IF podyplomowe 

Rachunek do umowy dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia stacjonarne I i II stopnia  Rachunek-do-umowy-od-01.01.13r-WNS IF

Rachunek do umowy dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia podyplomowe  Rachunek-do-umowy-od-01.01.13r-WNS IF podyplomowe

Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM Oswiadczenie-osoby-nie-bedacej-pracownikiem-UAM-1

Praktyki pedagogiczne w szkołach w roku akademickim 2018/2019 info praktyki 2018;2019