Kwalifikacje nauczycielskie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Filozofia wraz z programem profilu nauczycielskiego, który obowiązuje od 01.10.2012 roku, dla studentów rozpoczynających studia licencjackie uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych przedmiotu: etyka, bądź filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny), bądź zajęć z zakresu: wiedza o społeczeństwie (odpowiednio dla specjalności: Etyka, Filozofia Ogólna, Komunikacja Społeczna, Życie Publiczne), a ukończenie studiów II stopnia – we wszystkich pozostałych szkołach.

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia, na studiach I i II stopnia odpowiednio do realizowanej specjalności:

Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

Filozofia, Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia (szkoła ponadpodstawowa / ponadgimnazjalna) oraz filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w wyższych klasach szkoły podstawowej / w gimnazjum)

Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)