Aktualności

Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Rekrutacja na Specjalność Nauczycielską w roku akademickim 2015/2016

II rok studia licencjackie: 10 miejsc

I rok studia licencjackie:  15 miejsc

I rok studia magisterskie: 15 miejsc

info zapisy na SN X 2015 

Zajęcia na specjalności nauczycielskiej dla II roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich rozpoczynają się od 2 października 2015 (semestr zimowy), natomiast dla I roku studiów licencjackich od 22 lutego 2016 (semestr letni).

W piątek 2 października o godzinie 13.00 w sali 105 bud. D odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne.

Podanie o przyjęcie na specjalność nauczycielską należy złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii lub bezpośrednio u Koordynatorki SN

Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską przyjmowane będą w ramach ustalonego przez IF limitu miejsc. W przypadku większej ilości zgłoszeń o przyjęciu decydować będzie średnia ocen.

Formularz podania

formularz podania na SN studia I st._ od rekrutacji 2012

formularz podania na SN studia II st._od rekrutacji 2012

Więcej informacji bezpośrednio u Koordynatorki Specjalności Nauczycielskiej:

dr Danuta Anna Michałowska Dyżury w czwartki 11:20-13:20, pok.2 bud. AB. damichal@amu.edu.pl

 *

Struktura studiów na Specjalnościach Nauczycielskich

Studia I stopnia licencjackie

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia oraz zgodnie ze odpowiednią specjalnością:

Specjalność Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła podstawowa, klasy IV – VI)

Filozofia, Specjalność Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w klasach IV – VI szkoły podstawowej)

Specjalność Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo (szkoła podstawowa)

Studia II stopnia magisterskie

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia oraz zgodnie ze odpowiednią specjalnością:

Specjalność Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła gimnazjalna i ponadgimanzjalna)

Filozofia, Specjalność Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania innowacyjnego przedmiotu filozofia i komunikacja (szkoła gimnazjalna) i przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia (szkoła ponadgimanzjalna)

Specjalność Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie (szkoła gimnazjalna i ponadgimanzjalna)

Kwalifikacje nauczycielskie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Filozofia wraz z programem profilu nauczycielskiego, który obowiązuje od 01.10.2012 dla studentów rozpoczynających studia licencjackie w roku akademickim 2012/2013 uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych przedmiotu: etyka, bądź filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny), bądź zajęć z zakresu: wiedza o społeczeństwie (odpowiednio dla specjalności: Etyka, Filozofia Ogólna, Komunikacja Społeczna, Życie Publiczne), a ukończenie studiów II stopnia – we wszystkich pozostałych szkołach.

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia, na studiach I i II stopnia odpowiednio do realizowanej specjalności:

Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

Filozofia, Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia (szkoła ponadgimnazjalna) oraz filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w klasach IV – VI szkoły podstawowej i w gimnazjum)

Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

Programy

Program studiów na kierunku Filozofia i specjalności nauczycielskiej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 426), składa się z trzech modułów, czyli trzech grup przedmiotów, których realizacja pozwala na uzyskanie efektów kształcenia i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program kształcenia obejmuje:

moduł 1przygotowanie merytoryczne – program studiów na kierunku Filozofia lub specjalności Etyka lub Komunikacja Społeczna lub Życie Publiczne

moduł  2  –   przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:

 • psychologia ogólna
 • psychologia na danym etapie edukacyjnym
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika na danym etapie edukacyjnym
 • podstawy dydaktyki
 • BHP w zawodzie nauczyciela
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • emisja głosu
 • etyka zawodowa nauczyciela

moduł  3przygotowanie dydaktyczne:

 • dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania)
 • praktyki nauczycielskie w szkołach.

 

Sylwetka absolwenta opis absolwenta SN od rekrutacji 2012,13

 

Programy na rok akademicki 2015/2016

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia I st. SN program na rok 2015;16

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia II st. SN program na rok 2015;16

 

Programy na rok akademicki 2014/2015

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia program na rok 2014/2015

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia program na rok 2014/2015

 

Zasady studiowania

Studia licencjackie I stopnia

Studia magisterskie II stopnia

Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Zasady studiowania na Specjalnościach Nauczycielskich zasady studiowania SN

Praktyki pedagogiczne

Teczka studenta:

Regulamin praktyk:

Regulamin praktyk – studia I stopnia   regulamin praktyk I st. od rekrutacji 2012

 Regulamin praktyk – studia II stopnia  regulamin praktyk IIst. od rekrutacji 2012

 Regulamin praktyk – studia podyplomowe regulamin praktyk studia podyplomowe

 

Wykaz dokumentów na praktyki

Dzienniczek praktyk ze skierowaniem na praktykę (tylko u uniwersyteckiego opiekuna praktyk)

 Wzór karty – szczegółowy harmonogram praktyk – załącznik do dzienniczka praktyk wzór karty-harmonogram praktyk

Wzór arkusza obserwacyjnego lekcji (tylko u uniwersyteckiego opiekuna praktyk)

Druk opinii o praktykach studenta:

Studia stacjonarne opinia o praktyce,studia stac.I i IIst.

 Studia niestacjonarne opinia o praktyce-studia podypl.

 

Umowa zlecenie , rachunek do umowy, formularz ZUS ZZA dla nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk:

Umowa zlecenie dla nauczyciela – opiekuna praktyk studenckich – studia stacjonarne I i II stopnia  Umowa-zlecenie-od-01.01.13r-WNS IF

Umowa zlecenie dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia podyplomowe Umowa-zlecenie-od-01.01.13r-WNS IF podyplomowe 

Rachunek do umowy dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia stacjonarne I i II stopnia  Rachunek-do-umowy-od-01.01.13r-WNS IF

Rachunek do umowy dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia podyplomowe  Rachunek-do-umowy-od-01.01.13r-WNS IF podyplomowe

Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM Oswiadczenie-osoby-nie-bedacej-pracownikiem-UAM-1

 

Praktyki pedagogiczne w szkołach w roku akademickim 2015/2016 info praktyki 2015;2016

Praktyki pedagogiczne w szkołach w roku akademickim 2014/2015 info praktyki 2014;2015

 

Uniwersytecki Opiekun Praktyk Pedagogicznych

dr Danuta Anna Michałowska damichal@amu.edu.pl

WNS IF ul. Szamarzewskiego 89 AB pok. nr 2 tel. 0618292375

dyżury w semestrze zimowym: czwartki 11.20-13.20

dyżury w semestrze letnim: piątki 8:30-9:30

Edukacja

 

KONTAKT:

Instytut Filozofii

Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

ul. Szamarzewskiego 89 C, 60-568 Poznań, Poland

tel. +48 61 829 22 80, fax +48 61 829 21 47

 

KORDYNATORKA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ NA KIERUNKU FILOZOFIA

dr Danuta Anna Michałowska damichal@amu.edu.pl

WNS IF ul. Szamarzewskiego 89 AB pok. nr 2 tel.  0618292375

dyżury w semestrze zimowym: czwartki 11:20-13:20

dyżury w semestrze letnim: piątki 8:30-9:30

 

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA na Specjalnościach Nauczycielskich na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2015/16

Pracownicy Instytutu Filozofii WNS UAM:

Prof. UAM dr hab. Roman Kubicki rokub@amu.edu.pl  (dydaktyka filozofii); Prof. UAM dr hab. Ewa Nowak  ewanowak@bluewin.ch (dydaktyka etyki, bioetyka); Prof. UAM dr hab. Krzysztof Brzechczyn brzech@amu.edu.pl (zarys historii współczesnej, dydaktyka historii); Dr hab. Sławomir Leciejewski  slaaw@amu.edu.pl (dydaktyka multimedialna etyki/filozofii/wos); dr hab. Anna Malitowska anna.m.malitowska@gmail.com (dydaktyka etyki, etyka zawodowa nauczycieli); dr  Danuta A. Michałowska  damichal@amu.edu.pl (pedagogika ogólna, pedagogika szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, psychologiczno-pedagogiczne podstawy komunikacji społecznej, podstawy dydaktyki, drama-metody kreatywne, praktyki pedagogiczne); dr Krzysztof Nowak  k_nowak@amu.edu.pl (dydaktyka wos); dr Tomasz Raburski raburski@gmail.com (Prawne aspekty zawodu nauczyciela);

Pracownicy spoza IF:

Dr Julita Wojciechowska (Instytut Psychologii, WNS UAM) julita.wojciechowska@amu.edu.pl (psychologia ogólna); mgr Katarzyna Pyrgiel (Instytut Psychologii, WNS UAM) katarzyna.pyrgiel@amu.edu.pl  (psychologia II etapu; psychologia III i IV etapu); mgr Ewa Sykulska (WSE UAM) ewasyk@amu.edu.pl (emisja głosu); mgr Elżbieta Sobczak (UAM) (bhp) ; dr Adam Pytliński (UAM) adam.pytlinski@amu.edu.pl (pierwsza pomoc); mgr Roman Nadzieja (UAM) roman.nadzieja@amu.edu.pl (Prawne aspekty zawodu nauczyciela).